LV AF   Kā aug mūsu vistas?

Ikviens patērētājs var būt drošs – “Putnu fabrika Ķekava” gaļai var uzticēties! Ķekavas vistas aug īpaši labvēlīgos un biodrošos apstākļos, bez jebkādas hormonu un antibiotiku izmantošanas.  

Lasiet tālāk, ko tas īsti nozīmē un kāda situācija putnu gaļas ražošanas industrijā ir šobrīd.

Lai tiktu pie kvalitatīvas vistas gaļas – putni, protams, ir atbilstoši jāizaudzē. Atšķirībā no citiem gaļas audzētājiem, mūsu putnu fabrika ir vienīgie, kas procesu uzrauga no olas līdz pieaugušai vistai, tāpēc var pilnībā atbildēt par gaļas kvalitāti.  Putnu fabrika Ķekava kūtīs pastāvīgi aug ap 1,2 miljoniem putnu. Latvijā vistu audzēšanu regulē stingra ES likumdošana, kas jau vairākus gadu desmitus aizliedz jebkādu augšanas stimulatoru un hormonu lietošanu.

PF Ķekava – pirmā Baltijā, kas saņēmusi atļauju izmantot atzīmi “audzēts bez antibiotikām”

Kā vadošajam putnu gaļas ražotājam Latvijā “Putnu fabrikai Ķekava” rūp gan putnu, gan ikviena iedzīvotāja veselība. Tādēļ mēs vēlamies nodrošināt veselīgāko un drošāko putnu gaļu ikvienam iedzīvotājam Latvijā, Baltijā un ārpus tās. Ilgstoša darba un investīciju rezultātā esam panākuši, ka jau pašlaik vairāk nekā 90% vistu izaug pilnībā bez antibiotikām. Ražošanas process nodrošina iespēju atšķirt putnus, kas audzēti pilnībā bez antibiotikām un tos marķēt ar īpašu zīmi “audzēts bez antibiotikām”. Jau kopš jūnija sākuma cālis ar marķējumu “audzēts bez antibiotikām” ir nopērkams visos tirdzniecības tīkla MAXIMA veikalos.

Mēs esam pirmie lielražotāji Baltijā, kas sasnieguši tādu putnu biodrošības un labturības līmeni, kas pārsniedz vietējās un Eiropas Savienības likumdošanas prasības, sniedzot putniem īpaši labvēlīgu augšanas vidi un dzīves apstākļus. Šī īpašā vide arī ir galvenais faktors, kas nodrošina putniem teicamu veselības stāvokli visā augšanas periodā līdz gaļas pārstrādei un tās nonākšanai veikalu plauktos.

Šis ir ārkārtīgi būtisks sasniegums gan no Latvijas ražotāja, gan patērētāju viedokļa, ņemot vērā pasaulē pieaugošās bažas par antibiotiku izmantošanu. Bez antibiotikām audzēta gaļa ir papildu drošības un produkta veselīguma garants ikvienam iedzīvotājam un ilgtspējīgai apkārtējai videi!

Tomēr vienlīdz svarīgi ir uzsvērt, ka pilnībā droša un veselīga gaļa ir arī tad, ja dzīves laikā dzīvniekam gadījies saslimt un veterinārārsts tā ārstēšanai izmantojis zāles

Pirmkārt, vistu audzēšanā tiek ievērota augstākā biodrošība un veselības aizsardzība, kas nozīmē – vistu veselībai ik dienu seko līdzi Pārtikas veterinārā dieneseta speciālisti un tiek veiktas regulāras pārbaudes gan vietējās laboratorijās, gan neatkarīgās laboratorijās ārvalstīs.

Otrkārt, saslimšanas gadījumā vistu ārstēšanas nolūkos atļauts lietot tikai starptautiski sertificētas veterinārās zāles, kuru lietošanu rūpīgi uzrauga PVD. Zāļu lietošana tiek ļoti savlaicīgi pārtraukta, lai nodrošinātu zāļu atliekvielu neesamību vistas organismā vēl pirms gaļa nonāk pārstrādē.

Tas nozīmē – gaļā nekādu zāļu atliekvielu nav.  Procesa kontrolei tiek veiktas regulāras analīzes. Pie tam “Putnu fabrika Ķekava” izmantotā analīžu metode ir īpaši spēcīga un gandrīz 10 reizes pārsniedz likumdošanā noteikti standartu. Tas nozīmē – ikviens var būt pilnībā drošs, ka lieto augstvērtīgu, kvalitatīvu un īpašu uzticamu produktu!

Vai antibiotikas tiek izmantotas broileru audzēšanā?

Antibiotiku izmantošana ir viens no izplatītākajiem mītiem lopkopībā, jo īpaši – putnu gaļas ražošanā. Cilvēkiem bieži nav skaidrs antibiotiku izmantošanas mērķis un patiesā situācija industrijā, turklāt dramatisko ainu paspilgtina nezināmas izcelsmes video medijos un sociālajos tīklos no anonīmām putnu audzētavām ārzemēs.

Būtiski apzināties, ka antibiotiku izmantošana profilaksei un ārstniecībai ir divas dažādas lietas. Eiropas Savienības likumdošana nosaka – veterinārārstam zāles, to skaitā zāles ar antibakteriālo iedarbību, izmantot ir atļauts gadījumos, ja dzīvnieks ir saslimis. Profilaktiski antibiotikas izmantot ir aizliegts. Ja putns ir saslimis, antibiotikas tiek izmantotas arī bioloģiskajās saimniecībās, jo tāpat kā cilvēka, arī putns veseļojas ar zāļu palīdzību.

Taču visā pasaulē cilvēku ārstēšanā pielietojamo antibiotiku darbības efektivitāte sāk samazināties, jo pieaug mikrobu izturība jeb rezistence pret pielietojamajām antibiotikām. Eiropas pārtikas drošības aģentūra (ESWAC) un vadošās veselības organizācijas pieaugošajai antimikrobiālajai rezistencei pievērš aizvien lielāku uzmanību. Kritiski tiek izvērtēta līdz šim atļautā antibiotiku izmantošana lopkopībā un gaļas rūpniecībā, kas paredz – veterinārārsts var izmantot antibiotikas, ārstējot dzīvnieku, ja tas ir saslimis. Antibiotiku samazināšanu paredz arī 2015. gada Eiropas Savienības pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā. Domājot par veselīgu un drošu pārtiku, pasaulē aizvien vairāk lopkopju un gaļas ražotāju samazina vai tiecas pilnībā atteikties no antibiotiku izmantošanas nepieciešamības, darot visu iespējamo, lai nepieļautu dzīvnieku slimošanu.

Tirdzniecībā esošā gaļa nesatur antibiotikas vai antibiotiku lietošanas pēdas (atliekvielas), tomēr jebkura antibiotiku izmantošana var radīt blakusparādību – rezistentās baktērijas, tādēļ ir ļoti svarīgi gan cilvēkiem gan dzīvniekiem atbildīgi attiekties pret antibiotiku izmantošanu

Kādēļ tad vistas aug tik ātri?

Pavisam vienkārša iemesla dēļ – zinātne virzās uz priekšu, un ir noskaidroti ideālie augšanas  apstākļi, kā arī pilnvērtīgākā barība, turklāt PF “Ķekava” audzē speciāli selekcionētu vistas šķirni – Ross 308. Šie putni divu mēnešu laikā no tikko izšķīlušies cāļiem izaug līdz broileriem (broileris ir gaļas vista) – to nodrošina šī gadiem ilgā atlases procesā veidotā īpašā putnu šķirne. Vistas tiek barotas ar pilnvērtīgu un uzturvielām bagātu barību, ko piegādā vietējā reģiona lopbarības ražotāji un zemnieki. Barības pamatā ir pašmāju kvieši, tuvākā reģionā izaudzēta kukurūza, minerālvielas un rapšu vai saulespuķu eļļa.

Taču ne tikai barība nodrošina gala produkta augsto kvalitāti. Ļoti svarīga ir arī putnu labturība, proti, putnu dzīvošanas apstākļi. PF “Ķekava” ir sasniegusi tādu putnu biodrošības un labturības līmeni, kas pārsniedz vietējās un Eiropas Savienības likumdošanas prasības, nodrošinot putniem īpaši labvēlīgu augšanas vidi. Vistas kūtīs dzīvo brīvi un pārvietojas pa pakaišiem. Kūtīs ir noteikta gaisa temperatūra un apgaismojums, kas tiek regulēts atbilstoši diennakts stundai, lai vista varētu gulēt septiņas stundas dienā! Šādi apstākļi savukārt veicinājuši to, ka vistu audzēšanā nav nepieciešams izmantot antibiotikas, jo vistas gluži vienkārši neslimo, tādēļ tās nav jāārstē.