Vistas

Dabīgi audzētas Latvijā

kopš 1967.gada

Iecienītas

arī prasīgajā Skandināvijā